Hyppää pääsisältöön

Messuarvonnan ehdot

JÄRJESTÄJÄ

GoGolf Group oy

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Arvontaan voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

Osallistumisaika on 3.-28.3.2021. Arvontaan voi osallistua GoGolfin verkkosivuilla osoitteessa gogolf.fi/messuarvonta ja liittymällä uutiskirjeen tilaajaksi.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 1kpl megapaketti. Voittaja arvotaan 28.3.2021. 

Voittajalle ilmoitetaan voitosta ja sen lunastamisesta henkilökohtaisesti sähköpostilla. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 10 päivän kuluessa voitosta, on GoGolf Groupilla oikeus arpoa tilalle uusi voittaja. Palkinnot luovuttamisesta sovitaan erikseen asiakkaan kanssa. 

GoGolf Groupilla on oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain, kuva ja paikkakunta GoGolf Groupin sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

GoGolf Group ja Golf Plaisir käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy https://www.gogolf.fi/ehdot/re...

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

GoGolf Group vastaa arvontaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa GoGolf Groupin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. GoGolf Group vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. GoGolf Group ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. 

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN

Osallistuja vakuuttaa, että kommentti ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Osallistumalla arvontaan kommentoimalla arvontajulkaisuun osallistuja antaa GoGolfille ilman eri korvausta rajoitetun käyttöoikeuden materiaaliin. Tämän käyttöoikeuden nojalla GoGolf Groupilla on oikeus käyttää kampanjamateriaalia kampanjan markkinoinnin yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja GoGolf Groupin verkkosivuilla. Kaikkeen muuhun käyttöön kysymme aina erikseen luvan osallistujalta.

MUUT EHDOT

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on GoGolf Groupilla oikeus hylätä osallistuminen.

GoGolf Group ilmoittaa kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen. GoGolf Group pidättää itsellään oikeuden tehdä arvontaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan kyseisten sosiaalisen median palvelujen käyttöehtoja ja sääntöjä. 

Kampanja ei millään tavalla liity Facebookiin tai Instagramiin. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikista kampanjaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.